Blog Personal fundado el 9 de Enero 2006, por:

Blog Personal fundado el 9 de Enero 2006, por:
¡Viva la Libertad de Expresión!

jueves, 21 de diciembre de 2006

O ALCALDE DE ARES POIDO INCORRER EN DESACATO - Xa lle soan as cornetas a Cendán


Como xa estaba vaticinado, empezan a soar as cornetas igual que ante os muros de Jericó, segundo a lenda bíblica.

O Deputado nacionalista Fernando Blanco levou ante o Parlamento Galego a situación do Novo concello de Ares, inaugurado malia que sobre o edificio pesa unha orde da Xunta de paralizar as obras por invadir zoas verdes.Contestou o Director Xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, confirmando tal e como xa dixera a Xunta en máis ocasións que, efectivamente o Alcalde de Ares José Manuel Cendán "non deu resposta ao requirimento de parar as obras que lle fixo a Consellería".

Lueje tamén se referiu a que, froito desa situación, está interposto un recurso contencioso administrativo, que xa foi admitido a trámite no xulgado de Ferrol, e que "o alcalde puido incorrer nun delito de desacato" por no ter parado as obras.

O responsable de Urbanismo tamén indicou que é "incomprensible que un concello vulnere a súa propia normativa"

jueves, 7 de diciembre de 2006

"Os Nanos", considéranse victoriosos e triunfais.
Consistorium Inauguratio, Consumatum est.

O vecindario, indiferente, gozaba polos bares.
Só asistiron ná Inauguración do Novo Concello, a visitar o edificio, un centenar de incondicionais palmeiros, aos que o Alcalde arengou con o seu propio slogan: "Ares sigue adiante, malia os do talante".

Sobraron medallas, posto que a oposición non asistiu aos actos por consideralos ilegais.

martes, 21 de noviembre de 2006

GRANDES FASTOS E DILAPIDACIÓNS NA INAUGURACIÓN DA MAXESTÁTICA CASA DO CONCELLO DE ARESMágoa de que non fose ese edificio destinado ao novo Centro de Saúde.

Os Reis de España declinaron a invitación para a inauguración, polo que non hai prevista asistencia de Autoridades.


Cendán será o auténtico "Rei do Mambo" arroupado polos seus "palmeiros e palmeiras".

A BURRO MORTO, CEBADA O RABO
Cando Manuel Cendán deixe xa de ser Alcalde, poderá falar a XUSTICIA, según Política Territorial da Xunta. ¡Outra que ben baila!

"Operación Ciscada", para SALSA ROSA

¡Que lle tiren do rabo!

Dende Política Territorial informaron de que a consellería non ten competencias para prohibir a inauguración da nova casa pública malia o feito de tratarse dunha obra parada no seu día pola Xunta. Así, indicaron que «non se pode facer nada» para evitar que o día 6 se abran as portas do edificio e que, posteriormente, estea en funcionamento.

Sen embargo, a longo prazo si que pode haber novidades. E é que a Consellería informou de que ten interposto un recurso contencioso-administrativo contra o Concello de Ares por este asunto. Así, o dito por Política Territorial é que «a xustiza falará no seu momento, visto que o alcalde de Ares, José Manuel Cendán, fixo caso omiso á orde de paralización que emitiu da dirección xeral de Urbanismo». E, novamente, subliñouse que «é unha obra que afecta a zonas clasificadas no ordenamento como verdes».

O alcalde de Ares, José Manuel Cendán, rescatou os argumentos que xa expuxera cando a Consellería de Política Territorial lle ordenou paralizar as obras do edificio -unha orde que non acatou-. O rexedor dixo que «a obra non é ilegal e a competencia das licenzas de obras é municipal e non autonómica. En todo caso, se a consellería non está de acordo cunha licenza outorgada legalmente pode ir, como calquera veciño, ante a Sala do Contencioso Administrativo».
Reiterou tamén Cendán que «o edificio cumpre a normativa urbanística» e que «é lamentable que unha licenza do ano 2002, aprobada polo Concello, co cambio da Xunta, se queira revisar no 2006 véndose así un claro revanchismo político». O munícipe tamén reclamou que «esta obra tiña unha subvención de 92 millóns das antigas pesetas concedidas pola anterior Xunta que o novo Goberno lle retirou».
Pero dende o goberno local aresán non só se arremeteu contra Política Territorial senón tamén contra a oposición, formada por BNG e PSOE. O alcalde, diante do anuncio da non asistencia dos grupos á inauguración do consistorio, dixo que «oxalá que, xa que non veñen o primeiro día, nunca máis o fagan e deixen tranquilos ao pobo».

A OPOSICION NON ESTARÁ NA INAUGURACIÓN

COMUNICADO DE PRENSA da ASEMBLEA LOCAL DO BNG DE ARES, sobor desta Nova
“”Provocación á cidadanía, dilapidación dos fondos públicos con fins partidistas e delirios de grandeza, e desafío ao estado de dereito.
Esta é a consideración que merece o anuncio feito desde a Alcaldía de Ares a respecto dos “actos” convocados para o vindeiro día 6 de Decembro – Día da Constitución – no que ten previsto inaugurar as instalacións da nova casa do concello de Ares.Deixando de lado o feito de que nos teñamos enteado desta “programación” polos medios de comunicación, desde o BNG queremos subliñar os antecedentes deste asunto:

· O proxecto de obra non foi aprobado polo Pleno do Concello.
· O proxecto de execución non saíu a licitación, levándose a cabo por administración; ou ben adxudicando unidades de obra a particulares e empresas.
· O proxecto de execución non contou coas correspondentes normas de seguridade laboral.


· O proxecto foi paralizado no pasado mes de Xuño pola Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta, debido a que parte das instalacións están construídas sobre un espacio catalogado como zona verde no PXOM.


· A orde de paralización non foi acatada desde a Alcaldía, nin tampouco se fixo expediente algún para a posíbel legalización das obras.


· A Xunta de Goberno adxudicou a unha empresa suministros de mobiliario para as instalacións por valor superior aos 316.000 euros, prescindindo do procedemento de subhasta ao que obriga a lei, e a pesar do informe negativo do Secretario Xeral do Concello ao devandito procedemento.

Calquera pode ver, á luz dos dados anteditos, que estamos diante dun proceso inzado de ilegalidades aos que agora preténdeselle poñer a “guinda” cun acto provocador que constitúe un verdadeiro atentado á intelixencia.

Ademais, hai que subliñar aquí o feito de que estes actos vaian celebrarse precisamente o Día da Constitución, situación que resulta verdadeiramente patética, por canto todas as actuacións levadas a cabo desde o grupo municipal de goberno para a execución destas obras son a antítese dos valores constitucionais: respecto da legalidade, transparencia na actuación dos poderes públicos, etc.…

Entendemos que os delirios de grandeza e suntuosidade que desborda o “programa de actos” previsto para o día 6 resulta claramente ofensivo para o conxunto de administrados e administradas que teñen que asistir a un espectáculo noxento no que, mentres que se derrochan os fundos nesta campaña de verdadeiro descrédito para a institución municipal, os servizos e necesidades básicas están desatendidos.

Mención especial merece, baixo o noso punto de vista, a ofensa que representa toda esta actuación prevista desde o goberno municipal para o movemento asociativo existente no noso concello, que para todas as actividades que ten que desenvolver no presente ano non vai recibir nin o 10% do que vai gastar o grupo de goberno nun só día. Sen esquecer, por suposto, que a organización do “espectáculo” vaise facer nas instalacións do polideportivo municipal que foi remozado recentemente – concretamente, coa dotación de solo de parqué – cunha subvención da deputación superior aos 500.000 euros.

O BNG quere mostrar dun xeito especial a súa preocupación pola pasividade demostrada desde a Dirección Xeral de Urbanismo perante o incumprimento do concello no tocante á paralización das obras e necesario respecto á legalidade urbanística; toda vez que desde o pasado mes de Xuño a nosa organización remitiu á Xunta tres escritos nos que se daba conta do desacato do grupo de goberno aos requirimentos feito desde a Xunta, sen que ata esta data teñamos recibido contestación algunha nin tampouco se teña producido requirimento algún da Dirección Xeral de Urbanismo sobre o particular.

En consecuencia e, vista a gravidade dos feitos que estamos a comentar, desde o BNG imos a pór en marcha as seguintes iniciativas:

1. Requirir da Dirección Xeral de Urbanismo que, antes do vindeiro 6 de Decembro, demande do Concello de Ares o cumprimento da paralización das obras da nova casa do concello decretada o pasado mes de Xuño e, consecuentemente, esixir as responsabilidades a que houbese lugar polo incumprimento da mesma.

2. Advertir que, caso de que non se producise esta actuación da Xunta, desde o BNG tramitaremos perante a fiscalía todos os antecedentes e irregularidades que rodean a execución destas obras; por se os mesmos fosen constitutivos de delicto.

3. Levar a cabo unha campaña informativa para que o conxunto da cidadanía coñeza a situación irregular na que se executaron as obras e as consecuencias económicas que se derivan do derréoche de fundos públicos para as arcas municipais.

4. Anunciar, como non podía ser doutro xeito, que os concelleiros do BNG non asistirán aos actos do vindeiro día 6; por non se converter en cómplices dunha situación que revela unha concepción partidista, antidemocrática e carente da mínima transparencia das institucións.””


Romayo de Chanteiro

miércoles, 11 de octubre de 2006

O ALCALDE DE ARES, IMPUTADO XA POR DELICTO ELECTORALDiciamos fai un par de días que ao Alcalde de ARES lle adiantaban outros pola dereita e pola esquerda na carreira á corrupción.

Pero que tiña xa boa base para opositar a un posto entre estes chourizos, que aproveitan a función pública no seu beneficio e proveito.

Ou en proveito das súas amizades, parentes e colegas de partido ou ideoloxía.

É o nepotismo, do que temén acúsaselle recentemente, pola provisión e blindaxe dos enchufados a dedo no Concello.
Intentando con esto crear unha administración paralela, afín o PP en postos clave para o funcionamento do Concello.

lunes, 9 de octubre de 2006

Novo Concello de Ares, Inauguración o 6 de decembro -DIA DA CONSTITUCION


Novo concello - Tomate & Pocholadas

O alcalde de Ares debe aprender aínda un pouco mais de outros máis famosos. Ocorre que adiántanlle pola dereita e pola esquerda.
Porque aínda que xa ten boa base para ir a oposicións, e de feito xa ten casos de "famoseo" ben célebres, outros estanlle levando vantaxe.

Debe darse présa para entrar un pouco máis no "famoseo tomatero" dos Alcaldes patanes, linguateiros, chourizos, corruptos e prevaricadores.
Os exemplos son múltiples, abonda pensar en Marbella e ver a saga que deixou o "ostentóreo" Xesús Gil.


Pero non fai falta ir tan lonxe en Galicia temos casos a magallón e nas inmediacións fálase estes días de Cabanas e Ortigueira.


A cada Santo chégalle o seu día e a cada porco o seu San Martín.
Aos Santos tárdase en elevalos aos altares e os alcaldes teñen que facer tamén méritos e trapalladas para chegar ao abismo.

O de Ares, con todo o que se dí que leva feito, non hai forma de levalo ás tebras. E exultante anuncia aos medios que pronto inaugurará o Novo Concello, sobre o que pesa unha orden de paralización de obras.

Da obra di que se sente orgulloso. Igual que un Faraón de súas pirámides, o Caudillo do seu Val dos Caídos e Fraga supoño que da sua, aínda non se sabe, Cidade da Cultura do monte Gaiás.

Obras así fanse, sobre todo, por soberbia histórica, para pasmar e inmortalizar o fugaz.

Pero, mentres non chega ese día, tantas veces anunciado e prometido, xa pódese "gozar" do son hortera e machacón cada 15 minutos, do Reloxo Consistorial.

Non sabemos se tamén de noite, pero durante o día á parte das badaladas, en certos momentos soan varias melodías dixitalizadas: O himno nacional, o de Galicia, o Antigo Reino e incluso escoitamos, supoñemos que en probas: A Sálvea Mariñeira, e outras pezas máis.

Bótase de menos neste ano da Memoria histórica, que non se inclúa a versión enxebre do Himno de Riego.

Romayo de Chanteiro

jueves, 21 de septiembre de 2006

RECUPERACION Y CONSERVACION DEL "MONASTERIO DE SANTA CATALINA, DE MONTEFARO (ARES)"


El BNG de Ares denunció, en el pasado mes de agosto, el "grave" estado de deterioro en el que se encuentra el Monasterio de Santa Catalina de Montefaro y señaló que se usa para 'streptease', churrascadas y motos.
Los responsables locales del grupo nacionalista matizaron que, aunque llevan meses elaborando un informe al respecto, el riesgo a causa del incendio que pudo haber calcinado al monumento, les llevó a hacer público el resultado de sus investigaciones.
El portavoz del BNG local de Ares, presentó un dossier en el que se recoge información sobre las actividades que se están llevando a cabo en el interior de un monasterio declarado Bien de interés Cultural (BIC).
Además de una cantina a cargo de la Asociación de Amigos de Santa Catalina, en el lugar se celebran festejos y varias empresas prestan sus servicios privados para la grabación de videos y reportajes fotográficos.
En el edificio están también, 'Los Comancheros', una asociación de moteros a los que "el alcalde ha dado autorización para tomar parte del monasterio como sede", explicó Manuel Rodríguez Doval, portavoz del grupo municipal. Según Doval el primer edil de Ares, José Manuel Cendán (PP), concedió ese permiso sin que fuese presentado a pleno, "cometiendo una nueva irregularidad en ese asunto".
CEDIDO POR DEFENSA El monasterio de Santa Catalina es un edificio de origen medieval vinculado a los Andrade, reformado en tiempos del Barroco y convertido en cuartel de artillería en el siglo XX. El Ministerio de Defensa lo cedió al municipio de Ares hace siete años.
En el acuerdo se le permitía al ayuntamiento aresano gestionar el inmueble durante 25 años a cambio del cumplimiento de una serie de condiciones relativas a su mantenimiento, conservación y buen uso.
ACTA NOTARIAL

Según el BNG, "ninguno" de esos preceptos se cumple pues "a pesar de la bonanza económica que vive el ayuntamiento gracias al auge urbanístico, tan sólo se dedican 6.000 euros del presupuesto anual para el mantenimiento del edificio".
Para dar "mayor credibilidad" al estado y a los usos "inapropiados" del inmueble, los nacionalistas levantaron acta notarial de las actividades anunciadas y de las obras acometidas en el monasterio que no cuentan con las autorizaciones pertinentes.
Un edificio catalogado como BIC precisa del permiso de Patrimonio para poder realizar cualquier reforma, según especifica el artículo 11/16 de la ley de patrimonio, "pero en Montefaro los miembros de las dos asociaciones allí ubicadas realizan reformas a su antojo sin encomendarse a nadie", aclaró Rodríguez Doval.
Por ello, el BNG decidió enviar el acta notarial junto con el contenido de sus pesquisas a la Dirección Xeral de Patrimonio, a la Fiscalía, con objeto de buscar responsabilidades penales, y al Ministerio de Defensa para que "rescinda la cesión", pues el BNG consideró que el edificio "estará en mejores manos si regresa a su antiguo propietario, al menos mientras no se
garantice un buen uso del mismo".

La citada Acta de Presencia del día 7 de Agosto fue otorgada por la Notario de Mugardos Natalia Elvira Moreno Ibáñez, y, entre otras consideraciones y circunstancias sobre su presencia en el Monasterio expone que es para dejar constancia del lamentable estado de conservación del Mosteiro de Santa Catalina de Montefaro, cedido por Defensa al concello de Ares por un plazo de 25 años.
No hay inventario de bienes ni guía que explique la historia de este Monasterio ligado a la casa de los Andrade.
Allí funciona una CANTINA de los "Amigos del Monsterio de Santa Catalina", una Agrupación de Moteros y hay también un anuncio que ofrece Servicio de Fotografía y Video para celebraciones de todo tipo en estas instalaciones, a buen precio.
Se constata que estos servicios vulneran la prohibición legal del ánimo de lucro.No hay personal controlador de visitas ni se cobra la cuota fijada por el Concello de Ares.
En un local del sótano habilitaron una sede para el grupo de moteros "Los Comancheros". Allí tienen un televisor, microondas, refrigerador, depósito de cerveza, radiocasete, bombona de butano, mesa, sillas de bar y bebidas.En otro local hay servicio de water y lavabo, y en otro contiguo: herramientas y materiales de obras.

El representante de los moteros dice que es una Asociación sin ánimo de lucro, que tienen documentación del Ayuntamiento para hacer las restauraciones y arreglos en este local, para sus actividades y que han instalado una barra y un baño. En la parte de arriba tienen una sala de reuniones tipo albergue con camas y en la parte de abajo un ambigú.
Este representante insiste en que el Concello les dio permiso y que han invertido unos 3.000 Euros en las obras de acondicionamiento. Dice que él es el Presidente del Club y que diariamente habla con el Concello. Que llevan en este local desde el 11 de diciembre y que es una tal Conchi (parece que secretaria particular del Alcalde), la que les ha gestionado con el Ayuntamiento el emplazamiento de este local.Dice que limpiaron toda la porquería que había, que su Asociación es abierta pero selecciona a la vez a la gente, pues sus tres pilares básicos son: salud, familia y trabajo. Que es un club blanco ajeno a las drogas, auque sí admite alcohol y echan una mano a RETO o a cualquier asociación.
Dice que el Concello les manifestó, a través de Conchi, que les concedían la cesión de uso precisamente para que lo cuidaran.

En esa fechas tenían expuesto un cartel que decía:
"COMANCHEROS.FIESTA BIKER 12 DE AGOSTO.
MONASTERIO DE SANTA CATALINA. MONTEFARO. ARES.
ACTIVIDADES A PARTIR DE LAS 20.00 HORAS:
CONCIERTO. QUEIMADA. STRIP-TEASE. CHURRASCADA. ACAMPADA. EMPANADAS. JUEGOS".

Romayo de Chanteiro

domingo, 9 de julio de 2006

OUTRA POPULAR FRESCURA DO VRAN NO "REAL CONCELLO DE ARES"


A lixeira verborrea do Alcalde de Ares obrígalle a empezar a tragar sapos.
Xa celebra matrimonios antinaturaies. Eureka! Escoita aquí
Este sábado 8 de xullo, coincidindo coa estancia do Papa Católico en España, e no primeiro aniversario da legalización do matrimonio homosexual contra o cal se manifestaron as hostes Populares do PP, o tamén alcalde popular de Ares, que había profusamente declarado nos medios de comunicación que nunca celebraría "matrimonios antinaturaies, porque todo o mundo ía querer probar de todo", oficiou a unión dunha parella de homoxesuaies que levaba xa moito tempo "vivindo en pecado".
Un dos noivos, xa sesentón é natural de Chanteiro. Manolito do Zoqueiro (Manuel Hermida Peinado), "Manolo Cazolo", xa de neno amosaba certo amaneramento, gustáballe xogar coas nenas e ata asistiu á Escola Unitaria de Nenas de Chanteiro.
De todos os xeitos casouse cunha muller en A Coruña da cal ten netos. Mais tarde deu renda solta ás súas tendencias e leva máis de vinte anos "vivindo en pecado" con outro home, situación que acaba de
legalizar (¿veremos?) o Popular Manuel Cendán, seguindo os pasos de Cabezas en Ourense e doutros moitos populares que carecen de coherencia criticando as leis progresistas, pero logo aproveitándose delas.

Esto dicía o paxaro:

El popular José Manuel Cendán, alcalde del municipio coruñés de Ares, sigue en sus trece. Insiste en que no casará a parejas del mismo sexo porque va en contra de su conciencia y advierte de que el matrimonio de gais y lesbianas fomentará la homosexualidad. «Eso va contra la naturaleza», dice rotundo. -Delegaré en algún concejal. Yo no me niego a eso por razones políticas ni religiosas, sino simplemente porque va contra la naturaleza, que es lo más sabio. No hay más que observarla. Ayer, por ejemplo, estaba en el Concello, que está en obras, y había un nido de pájaros: la hembra cuidaba los huevos y el macho iba y venía trayendo la comida. Eso es la naturaleza y lo que dice es que una pareja está formada por un macho y una hembra. No hay más. Además, creo que hay que defender la familia.

Romayo de Chanteiro

viernes, 9 de junio de 2006

FRESCURAS POPULARES VERANIEGAS


Comentario informal de un concejal de Ares con un colega también prejubilado de la antigua Bazán.

Colega: - ... Y tú que te dabas tanto pote de ser de una familia de postín ferrolana, como te rebajas a tratar con esos bardalleiros de Ares, que dá vergüenza ....
Concejal: - ... Pushhh ..., a mi lo que me importan son las quinientas mil al mes ...

¡¡ CONCELLOS DE ARES E MUGARDOS, UNIDEVOS !!

Outra Carnavalada
REAIS VILAS
Ares vai ben para a converxencia con Mugardos

O rei Xan Carlos virá no Bribón inaugurar o Concello de Ares, antes de ir para Mallorca, invitado polo Alcalde.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fala O Rei:
Sr. Alcalde Cendán, Queda inaugurado el REAL CONCELLO DE ARES.
Vámonos ya para el Bribón que está en el pantalán del Náutico.
¡¡¡ Toodoo â baaboor !!!


Xa fai mais de 25 anos que viramos as vantaxas desta unión dos dous Concellos

domingo, 21 de mayo de 2006

¡¡ LA CALLE ES MIA !! - - ¡¡ A rúa e miña !! ¿Lembrades??
¡¡A rúa é miña!!, berraba Fraga Iribarne cando era ministro do Interior no primeiro goberno deste Rei designado por Franco.


Pois, polo que parece, en Ares aínda quedan persoas que se consideran con dereito a ter o seu cacho na rúa reservada para aparcadoiro particular.

Días atrás no "Diario de Ferrol" aparecía unha foto dá rúa Real de Ares onde un veciño pintou en amarelo o seu aparcadoiro privado e a prohibición de aparcar para tódolos demais.

Outro caso digno de mencionar ocorreume a min mesmo na parte dá rúa creo chamada A Lúa, entre a Farmacia e o Bar "Os Nanos", nun anaco cego que dá a un portalón sen sinal de vao nin prohibición algunha, onde habitualmente aparca o Alcalde e outros varios máis.

Pois.... unha vez que puxen o meu coche alí, sentín dende o portalón unha voz inintelixible que parecía dun “simio” e que despois ao achegarse comprobei un home (confirmada a Teoría de Darwin), que me dicía que alí non podíase aparcar. Ao contestarlle que non vía sinal algunha que o prohibise díxome aquilo de: ¡¡ESTA RÚA É MIÑA!!

Non haberá que comentar mais.

Entronques, dicir que nos escasos Estacionamentos para Discapacitados, aparca todo Dios e os policías non os multan, nin sequera os avisan.

¡ Cousas Veredes ! - Todo esto tamén e
corrupción, ¿Ou non? ....

Romayo de Chanteiro

jueves, 27 de abril de 2006

Monasterio de Santa Catalina en Montefaro - Operación Política de cara a la galería (Diario de Ferrol)

LA CESION DE SANTA CATALINA DE MONTEFARO, FUE UNICAMENTE UNA OPERACION POLITICA
El diputado ferrolano Francisco Rodríguez (BNG) hizo una pregunta en la Sesión de Control al Gobierno (26-04-06), al Ministro de Defensa sobre la situación en que se encuentra el Monasterio de Santa Catalina de Montefaro en Ares, despues de 6 años que lleva cedido al Ayuntamiento de Ares, sin que éste muestre interés alguno por buscarle alguna salida a la concesión que tiene por 25 años prorrogables.
El Diputado habló de total abandono de las instalaciones con grave deterioro y saqueo.
Que únicamente funciona allí una "sociedad gastronómica" y cantina de bebidas y bocadillos. Que solamente se celebran comidas particulares, churrascadas, laconadas, fiestas diversas de rock con acampadas y concentración de moteros.

Un ejemplo bastante bueno:
El Festival de Montefaro supera las espectativas de la comisión organizadora durante el primer día:
Sábado, 23 de Agosto de 2003
Stigma, de Cangas do Morrazo, será uno de los grupos que actúen hoy sábado El público respondió a la llamada del grupo Thanatos y la Asociación Cultural Bezoucos y los anexos del Monasterio de Santa Catalina presentaban en la primera jornada del fesetival un ambiente festivo con una buena afluencia que pudo llegar al millar de jóvenes y no tan jóvenes.
De eso da buena cuenta el hecho de que se agotasen las cerca de 100 camisetas conmemorativas en tan solo 1 día, o que la cantina de la Asociación, dedicada solamente a grupos y Organización, agotase las existencias.

Para hoy está programada una churrascada por la Sociedad de Amigos de Santa Catalina y ya a la noche la actuación de 9 grupos más: Aligustre, Panacea, Pinnacle, Lizard Crash, Thanatos, Against, Stigma, Brainwash y Mal de Bichos.
==================================

Paco Rodríguez ya había interpelado al Gobierno en multitud de ocasiones durante estos últimos años, obteniendo estas contestaciones:

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES CONGRESO DE LOS DIPUTADOS VII LEGISLATURA Serie D: 7 de junio de 2001

Núm. 192 GENERAL MONASTERIO DE SANTA CATALINA EN ARES
El 27 de enero de 2000 se firmó por parte del Alcalde de Ares y el Director General de Infraestructura del Ministerio de Defensa una autorización de uso sobre el dominio público a favor el Ayuntamiento de Ares, por la que se le cedía durante 25 años, con posibilidad de renovación por igual período de tiempo previa solicitud del Ayuntamiento, el uso del Cuartel de Montefaro, comprometiéndose el Ayuntamiento de Ares mediante formalización de dicho documento a dar un uso a la propiedad acorde con su carácter histórico.

El Ministerio de Defensa, consciente de que los fines públicos a los que el Ayuntamiento de Ares considere conveniente destinar el Monasterio de Santa Catalina siempre serán más beneficiosos para la conservación del inmueble que el desuso del mismo al haber dejado de tener interés militar y no poderse mantener una vigilancia sobre el mismo por carecer de efectivos, concedió la citada autorización precisamente a petición de la Administración Local, quien sería en todo caso la que pudiera responder sobre sus posibilidades para hacer frente a las obligaciones contraídas.


AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMX).
Asunto:

Declaración de bien de interés cultural (BIC) para Santa Catalina (Ares, A Coruña).
Respuesta:
El procedimiento que se está siguiendo en el Monasterio de Santa Catalina es el marcado en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, el cual hay que cumplir escrupulosamente para que el acto de declaración de bien de interés cultural no sea nulo de pleno derecho.El pasado 17 de mayo se recibió en la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales el informe elaborado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, manifestándose favorablemente a esa declaración.
En este momento, y una vez formalizada la toma de posesión del nuevo Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales, el pasado 31 de mayo, se ha dado salida desde la Dirección General de Bellas Artes a la Secretaría General Técnica, para su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", a la Resolución por la que se incoa expediente para la declaración de bien de interés cultural con categoría de monumento al Monasterio de Santa Catalina de Montefaro, en Ares.

En la citada Resolución, se hace un llamamiento a todos los interesados para que en el período de información pública, a determinar en breve, aporten las observaciones que estimen conveniente. Posteriormente, una vez ponderada esta observación o si no la hay, se tramitará el Real Decreto para su declaración. Si no hay importantes observaciones, este proceso finalizará con su declaración en el mes de septiembre u octubre.Respecto a la conservación del monumento, se está evaluando la posibilidad de realizar un proyecto de rehabilitación, a cargo de los fondos procedentes del 1 por 100 Cultural, del Ministerio de Fomento.

Madrid, 3 de julio de 2000.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

CONGRESO 20 JUNIO DE 2004
El siguiente punto del orden del día es la proposición no de ley relativa a la rehabilitación del monasterio de Santa Catalina de Ares. El texto transaccional será leído por el portavoz señor Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El texto quedaría así:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a recuperar el diálogo con la Xunta de Galicia, con la Diputación provincial de A Coruña y con el Ayuntamiento de Ares para elaborar y hacer efectivo conjuntamente el plan de actuación en relación con la restauración y rehabilitación del monasterio de Santa Catalina, Ares.

La señora PRESIDENTA: Se somete a votación.
Efectuada la votación, dijo:
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.Se levanta la sesión.Eran las doce y cinco minutos del mediodía.

Romayo de Chanteiro

martes, 11 de abril de 2006

En Ares....., non te pares, porque hay DISTINTAS VARAS DE MEDIR


En "La Opinión" se dice que, "según el organismo Augas de Galicia, el concello de Ares no adopta las medidas fiscalizadoras y de control sobre las licencias concedidas e incluso omite el trámite de autorización administrativa previa de éste organismo".

Esto de ahora, junto con otras dejaciones como es permitir que establecimientos públicos estén sin licencia de apertura y vulneren la legalidad al incumplir la Normativa de Accesibilidad, supone tambien una Corrupción aunque sea en LA MENOR.

Es decir que ante algunos (poderosos caballeros gangsters y defraudadores), el Gobierno Local hace una "bajada de pantalones" y les permite saltarse la legalidad.

Contrasta esto con otras actitudes conocidas de abuso de poder a otros ciudadanos, que quizá considere inferiores a esa ralea y a los cuales niegan incluso derechos que les corresponde.

Llegando incluso a embargarles injustamente la pensión de invalidez, por el Impuesto de Vehículos, teniendo concedida por el mismo Ayuntamiento la Exención por este concepto.

Y ni el Ayuntamiento, ni su Recaudadora A Deputación, atendieron a la multitud de recursos presentados durante tres años, haciendo constar el derecho a esa exención, perfectamente concedida.

Este abuso se cometió durante varios años consecutivos y los importes embargados o mejor dicho robados, nunca fueron devueltos.

Es "Vox Populi", que muchos recibos, solicitudes y errores son difíciles de solucionar, en todas las Administraciones. Sin embargo a los Poderosos Caballeros Don Dineros, se les facilita la labor ........

===================================================
Boeno ......., imos rematar cunha alegría para o corpo.

¡Que vivan os noivos do PP!

Noraboa a Pepe e Nito, xa casados por Cabezas en Ourense.

Se estes "tortolitos pepeiros", foran de Ares os tería que casar o "Personaxe Manoliño", pois Cendán como e coñecido non fai "bodas antinaturais" .... (Ahora que traga Sapos, xa sí), ainda que sí ten algunha experiencia en "bodas ilegais".

Romayo de Chanteiro

martes, 21 de marzo de 2006

Así non se arranxa a crispación - O Concello de Ares no fai cumprir a Normativa Urbanística da XUNTA

A XUNTA insta o Concello de ARES a que faga cumplir a legalidade de AccesibilidadeA Comisión Técnica de Accesibilidade, dependente da Vicepresidencia da Xunta de Galicia, no acordo dunha reunión de pasado 1 de febreiro 2006, ven a recoñecer a existencia de varios incumprimentos na localidade de Ares da Lei 8/1997 do 20 de agosto, así como na Normativa do Decreto 35/2000 do 28 xaneiro, DOG nº 41 do 29 febreiro, sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas en diversos edificios e establecementos públicos.

Dado que estes locais non contan con licenza de apertura, a Xunta insta o Concello de Ares para que, no ámbito das súas competencias de Disciplina Urbanística faga cumprir a legalidade das obras, para outorgarlle a Licenza de Apertura da que carecen, a pesar de levar xa moito tempo en funcionamento cara o público.

Este requirimento da Xunta de Galicia, ao que por suposto tampouco lle fará caso o Concello, súmase a outro requirimento semellante de fai xa un ano (abril 2005), cando a Xunta estaba aínda rexida polos Populares, e ao cal tampouco se lle fixo caso algún.

En por enriba estanse a abrir novos locais que seguen infrinxindo esa mesma Normativa.


E logo se queixa o Alcalde Cendán de que a Xunta lle ten xenreira a este Concello por ser do P.P.
Eiquí pode ser de aplicación o refrán de que "se ve a palla no ollo alleo e non se ve a viga no seu".

Segue a respirarse o mesmo ambiente de crispación de aguantarse cada un no seu, ou quizais haberá que matinar que hai outros intereses polo medio, mixturados co urbanismo , que xa anda a facer estragos (La Voz) según as noticias de oxe (Diario ferrol)

Romayo de Chanteiro

domingo, 19 de marzo de 2006

El Macro-Botellón de ARES, debería ser dedicado a: La Borrachería y Garrafón

Así lo proponemos. "Borrachería y Garrafón" son dos nombres con seña de identidad de la reciente historia local aresana.
"La Borrachería" en versión moderna, recuperada por Blas, no hace mucho que funcionaba todavía y recordamos allí unos buenos tragos. Despues se convertiría en algo más sofisticado, nombrándola Cafetería Derby.

La que sí tenia glamour y encanto era la antigua "Borracheria" de la familia Lamas, según recuerda la gente mayor.

Y "Garrafón", era personaje popular ligado a esta Borrachería.

Se cumplen en este 2006, los 24 años del fallecimiento de "Garrafón". Ramón Rey Sánchez, según recordaba por aquellas fechas , "La Voz de Galicia" en el recorte adjunto.

Hay que añadir que "Garrafón" era uno de los marineros tripulantes del bou "Ramón" en el cual, la madrugada del 20 de julio 1939, escaparon desde Ares de la escabechina del levantamiento fascista de Franco, 27 perseguidos de esta comarca y que se relata en otro lugar de "A Voz de Chanteiro" .

MACROBOTELLONES

Empezar diciendo que siempre hubo fiestas con bebida y comida al aire libre, organizadas o espontáneas. Algunas acaban como "el rosario de la aurora", pero eso también ocurre en partidos de fútbol, manifestaciones, procesiones, ...

Sobre este fenómeno actual tenemos opinion, claro está, tanto a favor como en contra.
Ya está bastante debatido en todos los medios.
Echamos en falta una buena organización, elegir lugar apropiado, cívico comportamiento y evitar destrozos y recogida de restos. Colaborando también en ello las administraciones, como hace con otros eventos (verbenas, mítines, procesiones, deportes, alfombras florales, ... )

Pero también decir que a la juventud y su rebeldía natural hay que encauzarla.
Esa misión corresponde a la sociedad, bastante corrompida actualmente en cuanto a valores.

Pues "los mayores", aseados, encorbatados y posicionados, muchas veces no son más que fachada y vacíos de todo sentimiento, convertidos en sepulcros blanqueados.
Estos mayores, tan sensatos son los que arrasan poblaciones enteras y mantienen guerras podridas a donde mandan a matar y morir, por una causa inútil y sin ideal alguno a esos protestones jóvenes, para defender los intereses de tan cómodos y respetables señores.

Ojalá los jóvenes despertasen, como ya lo hacen en ocasiones, en contra de esa hipocresia y a favor de la Paz y la concordia.
Y su impetu juvenil fuese más allá del futbol y las borracheras, que de forma interesada conviene a esos pulcros, aseados y aparentemente respetables señores.

Romayo de Chanteiro

martes, 14 de marzo de 2006

ENTRE ELLOS - Creyentes y Obispos dan Hostias a la COPE ( ABC )


Iba siendo hora de que ellos mismos, desenmascararan esta secta del Eje del Mal
Romayo
A raíz de unas manipulaciones en relación con las audiencias falseadas. Esto es lo que hace saltar la chispa, para que gentes del ideario católico se desmarquen del panfletarismo peligroso que vienen protagonizando ciertos voceros de este medio de comunicación, que incitan al enfrentamiento entre españoles en base a no se sabe que ocultas intenciones.


Ahora que no se escuden en que, quienes llevan tiempo denunciando estas sospechosas manipulaciones, son el "rojerío de siempre".

Ni con ruedas de molino


LA JUNTA DIRECTIVA DE AIMC PROPONE LA EXPULSION DE LA COPE

Madrid, 10 de Marzo de 2006. La Junta Directiva de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC), responsable de la realización del Estudio General de Medios (EGM) en su reunión de hoy 10 de marzo de 2006, ha decidido por unanimidad incoar expediente de sanción a la Cadena COPE con propuesta de expulsión por faltas muy graves atendiendo a lo indicado en los estatutos de la asociación.

De acuerdo a este procedimiento, se abre un plazo de 15 días para que la Cadena pueda presentar las alegaciones que considere oportunas. A la finalización de este plazo, en una Asamblea General, la AIMC tomará la decisión final sobre este expediente de expulsión.

Además, la Junta Directiva de la AIMC, como medida cautelar y ante la gravedad de los hechos acaecidos, ha tomado la decisión de omitir temporalmente el dato de audiencia de la Cadena COPE y “productos radiofónicos” relacionados con dicha cadena.La Junta Directiva de AIMC ha decidido tomar estas decisiones a la vista de las irregularidades constatadas en sus controles de las entrevistas de campo por parte dedeterminados entrevistadores e inducidas por parte de la propia Cadena COPE.
Adicionalmente, el equipo jurídico de AIMC está preparando las acciones legales pertinentes.
En la Junta Directiva de AIMC figuran los representantes de los diversos estamentos que agrupan a sus asociados: medios de comunicación, anunciantes, agencias de medios y agencias de publicidad, para los que el EGM es la moneda de cambio básico para conocer las audiencias de los medios y los comportamientos de las audiencias respecto a ellos en toda España.
Con fecha de ayer el representante de radio en la Junta Directiva, perteneciente a la Cadena COPE, presentó su dimisión.

Finalmente, AIMC agradece a las asociaciones sectoriales y a la mayoría de medios de comunicación el apoyo mostrado hacia la asociación a lo largo de los últimos días.

Sobre AIMC.

AIMC es una entidad sin ánimo de lucro que en la actualidad cuenta con 163 empresas asociadas, entre las que destacan los medios de comunicación (canales de televisión, cadenas y emisoras de radio, sitios de Internet, periódicos, revistas, distribuidoras de publicidad en cine, exclusivistas de exterior, etc.) y empresas del sector publicitario (anunciantes, agencias de publicidad, agencias de medios, consultores, etc.). Sus fines son la investigación, medición y control de la audiencia de los diferentes medios para distribuir sus informes entre sus asociados.

AIMC, Madrid 10-03-2006 --- - - - - - - - - - - Rubalcaba te la clava


miércoles, 8 de marzo de 2006

O Concello de ARES, sobre Augas Turbulentas - Outra multa de 1.500 €, para ....... os Veciños (¿?)


Oxe hay que seguir coa racha de refráns:

Auga que no as de beber, déixaa correr ............. La Opinión (A Coruña)

"Auga pasada non move muiño", pero ainda colea o asunto do despido da encargada do Xulgado. (La Voz de Galicia)

Así que "Cando o río soa .....", vale mais prever, para que "A auga non chegue o pescozo", e se poida dicer: "Desta auga non beberei" , pois o "Gato escaldado, da auga fría fuxe"

lunes, 20 de febrero de 2006

CARNAVAL EN ARES : Zapatero a tus zapatos. Lean, lean, ...

Fotos del Alcalde:


1 -Retocada en propaganda Electoral.

2 -Aparecida en periodico ya hace tiempo.

=================================
NOTICIA:
El pasado viernes 18 febrero, a las 21:00 horas, se procedió a la inauguración oficial de la Peña Deportivista de Ares, sita en la Cafetería Litos -c/ Real 149 - Bajo-.El Presidente es Valentín Cartelle y la Secretaria, Matilde Vázquez.

En la inauguración de la peña deportivista, se produjo una escena que resume el carácter del técnico blanquiazul. El alcalde de Ares, José Manuel Cendán se permitió hacerle una sugerencia: "a veces el equipo juega con diez".

Caparrós le arrebató el micrófono y respondió ágil: "señor alcalde, espero que la próxima vez que vuelva a esta villa ya haya usted asfaltado los baches de la carretera". Zapatero a tus zapatos.

Informa La Voz de Galicia . "Caparrós tapa la boca al Alcalde"


El Alcalde de Ares nos obsequia, a veces, con algunas perlas que tampoco tienen desperdicio.

A cerca del casamiento de homosexuales.

“Es una ley contra natura (…) yo estoy por encima de las ideas políticas y religiosas. Creo que la naturaleza es sabia y creo que hay que respetar la naturaleza. Yo respeto a todo el mundo, que sea cada uno lo que le de la gana. Pero yo creo que lo que es la pareja es entre un hombre y una mujer, un macho y una hembra. Lo que tenemos que respetar, porque es que si no adónde llevamos el mundo”. José Manuel Cendán, alcade de Ares por el PP.
En Cadena SER Coruña. 27 Abril 2005.El alcalde de Ares también es bastante asiduo a los Juzgados:

Algunos de los casos son:

Casamiento y Matrimonio Nulo.


Falsedad en Censo Electoral.

Despido de secretaria del Juzgado.

Entubado y desvío del cauce de riachuelo Xanes


Y ahora ..... SERGAS.

Y ya que empezamos con "Zapatero a tus zapatos", acabaremos también con otro refrán:

"Cuando las barbas del vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar" (Asuntos de Urbanismo ..... , Mazote, ......,?)

viernes, 10 de febrero de 2006

Oxe 10 de febreiro, desde o meu

Lo deciamos hace 25 años

Hace 25 años hablabamos de las ventajas que reportaría la colaboración entre Ares y Mugardos.

Ahora, según los alcaldes de ámbos municipios se va iniciar un primer paso para ello y nos congratula.En aquel momento eran otras las prioridades que merecían atención. Algunas ya solucionadas: Vertedero, Abastecimiento de agua, Instituto.Citabamos como ejemplo que los niños de Pedrós en Ares iban ya a la escuela a Franza en Mugardos.Alumbrado y alcantarillados se interconexionan en partes limítrofes, al igual que los teléfonos.La playa de Chanteiro era la playa que Mugardos no tenía.Y hasta el Voto de Chanteiro se realiza ya ahora mancomunado y es fiesta local en los dos municipios.Ahora, por lo visto va haber piscina común, punto limpio, cancha de fútbol, ......Lástima que la unión no se consolidara incluso en una única Administración Local. Se ahorraria mucho dinero en gastos de personal, locales, servicios, servicios médicos.
Y la suma de las poblaciones permitiría conseguir mayores subvenciones y servicios.Por algo se empieza. El futuro lo dirá.Como dice el alcalde de Ares Manuel Cendán, hay que olvidarse de localismos y mirar por el bien de las poblaciones.Estamos de acuerdo. Bueno ya fuimos precursores con 25 años de adelanto.

El punto limpio se ubicará en el futuro polígono de Mugardos

Los alcaldes José Manuel Cendán y Xosé Fernández Barcia cerraron la compra de una nueva parcela ubicada al lado de donde se va a ubicar la piscina. Al margen de esta adquisición, a la salida del notario, los regidores anunciaron ya un próximo proyecto en común: el punto limpio. Los alcaldes están de acuerdo en que esta instalación debe ubicarse en una parcela del futuro parque industrial privado de Mugardos.

Aunque los Concellos de Mugardos y Ares ya adquirieron en noviembre una parcela en Franza para ubicar la piscina climatizada común (que financiará la Diputación), las negociaciones de ambos alcaldes, José Manuel Cendán y Xosé Fernández Barcia, para comprar suelo conjuntamiente todavía no han finalizado.
Según manifestó el alcalde aresano, ambos regidores cerraron ya la compra de una nueva parcela colindante con el terreno que aduirieron para la futura piscina. Se trata de una extensión de alrededor de 2.000 metros que se sumará a los más de 4.000 metros de los que ya se disponen.


Para otras instalaciones
El alcalde de Ares explicó que, aunque para la piscina y para el aparcamiento ya hay sitio disponible en la parcela que compraron en noviembre, en la nueva «poderían ubicarse outras instalacións como un pequeno campo de fútbol sete ou unha cancha de tenis». Cada Concello pagará 42.000 euros en esta nueva adquisición.

La piscina climatizada se ubicará en unos terrenos de Franza

Ares y Mugardos La parcela cuesta alrededor de 144.000 euros

Finalmente, y tras dos meses de reuniones entre las dos partes, los Concellos de Ares y Mugardos se han puesto de acuerdo para que la piscina climatizada que compartirán se ubique en esta zona del municipio mugardés. Los regidores no han tomado solamente este acuerdo sino que las negociaciones han avanzado un paso más y los terrenos donde se construirán las instalaciones están ya apalabrados. Según explicó ayer el alcalde aresano, José Manuel Cendán, se trata de una parcela que tiene un valor aproximado de 144.000 euros cuya adquisición pagarán a medias ambos municipios.

La negociación para buscar un lugar para la piscina no ha estado exenta de polémica. Mucho antes de que la subvención de la instraestructura estuviese firmada sobre el papel, ya corrieron ríos de tinta sobre su ubicación. De hecho, y tras una promesa de los diputados provinciales, Fernandez Barcia y Cendán aseguraron que la piscina se construiría en la parroquia aresana de Pedrós. Esta ubicación nunca contó con el beneplácito de los socialistas mugardeses, que por aquel entonces todavía formaban parte del gobierno. Poco a poco, y tras muchas reuniones, fue tomando fuerza la opción de ubicarla en un punto fronterizo entre los dos municipios. Finalmente, así se hará.

Si bien el camino para llegar a un acuerdo no fue fácil, tras alcanzarse el consenso parece que las desavenencias se han disipado por completo. Ayer, José Manuel Cendán no dudaba en asegurar que se alegra de que «la piscina se haga en Mugardos. No es momento de localismos y lo importante es que esto se solucione ya y contemos con las instalaciones».

A falta de que se redacte el proyecto técnico propiamente dicho, los alcaldes pusieron ya sobre la mesa las características que tendrán las instalaciones y ratificaron lo que días antes se había anunciado: que la infraestructura se construirá junto la rotonda de Franza (al lado de la vía rápida).
Más allá de hablar de una u otra comodidad que incluirá, Cendán y Barcia quisieron escenificar primero la buena concordia que existió entre ellos para «pasar por riba de localismos estériles e pensar no ben dos veciños». Por ello, y a sabiendas de que parte de la oposición mugardesa no está de acuerdo con las decisiones tomadas por su regidor, José Manuel Cendán les lanzó un contundente mensaje: «Os alcaldes que estiveron antes ca nós, tanto en Ares como en Mugardos, non quixeron facer a piscina, non se preocuparon por ela e nin sequera a pediron, ¿que teñen que dicir agora?».


Con dos vasos distintos
Luego, más centrados en como será la nueva piscina, los alcaldes indicaron que la infraestructura contará con dos piscinas. Una de ellas será convencional, con alrededor de cuatro calles para practicar el deporte de la natación. Por contra, el otro vaso tendrá poca profundidad y su función principal será ofrecer el baño con chorros y jacuzzi. Los alcaldes insistieron en que «é importante que ademáis de pensar no deporte pensemos tamén na piscina como unha infraestructura de relax, sanitaria e terapéutica».
Por ello, anunciaron también que habrá una sala especialmente dedicada a los masajes y la fisioterapia. Cendán y Barcia destacaron también que estas comodidades suponen hacerle unos cambios al proyecto tipo de la Diputación para las piscinas pero que, tras mantener una conversación con miembros del organismo provincial, creen que no habrá problemas para incluir estos cambios dentro de la subvención de cerca de millón y medio de euros que aporta la Diputación.
Por otra parte, los alcaldes indicaron que el terreno que pondrán a disposición del organismo provincial consta de 2.600 metros cuadrados que costaron un total de 138.000 euros -a razón de doce millones de las antiguas pesetas por Concello- y que está ubicado en suelo mugardés. Se estima que el comienzo de las obras sea, en palabras de los regidores, «dentro de moi pouco tempo».

martes, 24 de enero de 2006

Desde USA: El Partido Popular "nunca ha aceptado la legitimidad democrática"

Editorial Army Troglodytes in Spain

It is a basic principle of democracy that army officers do not publicly challenge the legitimacy of elected governments or talk about marching their troops into the capital to overturn decisions of Parliament. Yet that is just what has happened twice this month in Spain, a country whose 20th-century...

(Traducción)

"Es un principio básico de la democracia que los oficiales del Ejército no pueden desafiar públicamente la legitimidad de los Gobiernos electos o plantear que las tropas puedan marchar por la capital para corregir decisiones del Parlamento. Sin embargo, eso es lo que ha ocurrido dos veces en este mes en España, un país cuya historia en el siglo XX obliga a tomarse en serio tales amenazas, incluso cuando las posibilidades de que ese llamamiento a la insubordinación provoque una insubordinación sean bastante reducidas. La respuesta del Gobierno de centro izquierda del primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero ha sido apropiada y firme, lo que ha incluido la destitución y el arresto de uno de los responsables, un importante general. Lamentablemente, el Partido Popular, de centro derecha, el principal partido de la oposición, parece más interesado en disculpar a los oficiales que en defender el orden democrático del que tanto depende.El paso rápido y suave de España a la democracia tras la muerte de Francisco Franco en 1975 hace fácil olvidar los horrores de la Guerra Civil y la brutal dictadura que le sucedió. Esas pesadillas empezaron cuando oficiales derechistas del ejército se rebelaron contra un gobierno electo de izquierdas que consideraban ilegítimo y muy permisivo con los separatistas regionales.La sociedad española, los políticos españoles y, sobre todo, los oficiales del ejército español han recorrido un largo camino desde entonces, moderando sus posturas y profundizando en su compromiso con el juego democrático. Pero el Partido Popular no ha podido asumir su derrota electoral de hace dos años, días después de los atentados terroristas contra los trenes de Madrid. En realidad, nunca ha aceptado la legitimidad democrática de esa votación. Ha llegado la hora de que el Partido Popular mire hacia delante. La democracia española necesita y se merece un apoyo un apoyo vigoroso por parte de los dos principales partidos.

24-01-2006


lunes, 23 de enero de 2006

BOLIVIA - Con Evo Morales fructifica la semilla del Che Guevara - Su muerte no fue baldía
El líder indígena y jefe nacional del MAS es fundador del partido mas grande de Bolivia.
El compañero Evo es un líder natural. Nació en una pequeña comunidad del altiplano orureño (Isallavi). Es hijo de Dionisio y de María, orgullosos padres de una familia aymara que llegó a tener siete hijos.
Solo tres lograron pasar los dos años de vida, los otros cuatro murieron cumpliendo ese estigma de los pobres y de las comunidades campesinas: el término de vida. Una triste realidad de la patria grande latinoamericana.

Evo siempre quiso estudiar y le hubiera gustado ser periodista porque “estos siempre están bien informados de todo y están en el centro de los problemas”. Desde muy niño escuchaba radio porque en su pueblo no había televisión ni llegaban los periódicos.
En el año 1979 se fue a vivir al trópico de Cochabamba y años mas tarde comenzó su carrera sindical que lo convirtió en el máximo líder de las seis federaciones cocaleras.
Paralelamente fundó el MAS con la idea de que sea una confederación de organizaciones sociales donde se gesten los proyectos de reforma que Bolivia necesita.Evo propone que con el concurso de todos y todas los bolivianos y bolivianasrefundemos una Bolivia que supere de inmediato las estructuras sociales y de producción que imponen la exclusión y la discriminación en el estado colonial en que nos tienen viviendo. Establezcamos un Estado nacional digno, soberano y productivo donde todos podamos vivir bien.Tan sencillo como eso.
“Al principio vamos a tener que gobernar con leyes neoliberales, pero lo primero que promulgaremos será la Ley de convocatoria a la Constituyente.
Estamos preparados para la lucha electoral y muy contentos porque el MAS sale en las encuestas con un enorme apoyo popular.
La actual crisis de gobierno por la que atravesamos es otra de las caras de la prolongada disputa entre las fuerzas populares y las “elites” políticas y económicas.
La venta de empresas públicas y la entrega de los recursos naturales a empresas transnacionales junto a la mas cruda desigualdad (seis de cada diez bolivianos son pobres) han dado nacimiento a la fuerza popular mas grande de los últimos treinta años en Bolivia.
Sin los millonarios recursos económicos que los políticos bolivianos destinaron a sus campañas, el Movimiento Al Socialismo es hoy la primera fuerza política en todo el país.

Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, está convencido de que los pueblos de América acabarán con el Estado colonial y el modelo neoliberal si actúan unidos. Notoriamente emocionado y en el lugar más sagrado de la ciudad de Tiwanaku, Morales se comprometió a defender no sólo a los pueblos originarios de Bolivia, sino al movimiento indígena de América Latina.“Hermanos y hermanas de las provincias de la Paz, de Bolivia, de los países de Latinoamérica y de todo el mundo, Hoy día empieza el nuevo año para los pueblos originarios, una nueva vida, una nueva era, un nuevo milenio con igualdad y justicia para los pueblos del mundo, aquí, desde Tiwanaku, Bolivia”, dijo Morales luego de haber sido investido con el mando originario en una especial ceremonia aymara.
Durante su discurso de agradecimiento a la Pachamama (madre tierra) y a los cientos de líderes indígenas que llegaron para presenciar la transmisión oficial del mando que se realizó este domingo 22, Morales repitió varias veces que solo la unidad de los pueblos de la región permitirá alcanzar la liberación ansiada desde hace medio milenio. “Se ha demostrado que movilizados y unidos con los movimientos de las ciudades y del campo, combinando con la capacidad intelectual de las clases medias, es posible derrotar los intereses extranjeros”.
“Necesitamos el apoyo de todos ustedes, el compromiso serio y responsable de los pueblos americanos para doblar la mano al imperio (…) Si no puedo avanzar, empujarme. Es posible que me equivoque, pero jamás traicionaré la lucha del pueblo y la lucha por la liberación de los pueblos de América”, dijo el Presidente electo.
Sorprendido por la gran concentración humana, voluntaria y espontánea en Tiwanaku (al menos unas 20 mil personas), Evo aclaró que ni él ni el vicepresidente electo Alvaro García Linea “han puesto un boliviano para que la gente se concentre, es la conciencia del pueblo que ha propiciado esta gran reunión en Tiwanaku. Gracias a la madre tierra, la conciencia del pueblo cambiará la historia. Ya no sirve la compra de dirigentes, las prebendas en Bolivia ya no van”, recalcó.
Los indios no son rencorosos
“Pido unidad por sobre todas las cosas. Ustedes han visto el movimiento indígena de toda América concentrado en Bolivia, apoyando a este movimiento político que quiere cambiar la historia y que levantó el nombre de Bolivia en toda la comunidad internacional (…) No estamos solos. Los presidentes del mundo apoyan a Bolivia y a este gobierno. Estamos en tiempo de triunfo y cambio y por eso queremos unidad (…) A los ex dirigentes, al hermano Felipe Quispe, pido avanzar juntos, unirnos, llegó la hora de cambiar la historia de saqueo de nuestros recursos naturales, la historia de humillación, odio y desprecio a los indígenas. Pero los aymaras y quechuas no somos rencorosos. Si ganamos no es para vengarnos, solo reclamamos unidad e igualdad”, insistió Morales.
El Presidente electo valoró el hecho de que muchos intelectuales y profesionales de clase media se hayan sumado a su instrumento político. “De esa gente me siento orgulloso, y pido a la clase media y a los empresarios que se sientan orgullosos de sus pueblos indígenas y originarios”.
Evo declaró que su gobierno buscará la unidad de todos los sectores, respetando la diversidad, lo diferente que somos. “Todos tenemos derecho a la vida, pero si hablamos de Bolivia, los pueblos nativos son dueños absolutos de la tierra”, enfatizó.

CANCION A LA MUERTE DEL "CHE"

Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano
armado vas de tu rifle, que es un rifle americano
que es un rifle americano, soldadito de Bolivia
que es un rifle americano

Te lo dio el señor Barrientos, soldadito boliviano
regalo de Mr. Johnson, para matar a tu hermano
para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia
para matar a tu hermano

No sabes quien es el muerto, soldadito boliviano
el muerto es el Che-Guevara, y era argentino y cubano
y era argentino y cubano, soldadito de Bolivia
y era argentino y cubano

El fue tu mejor amigo, soldadito boliviano
el fue el amigo del pobre, del oriente al altiplano
del oriente al altiplano, soldadito de Bolivia
del oriente al altiplano

Está mi guitarra entera, soldadito boliviano
de luto pero no llora, aunque llorar es humano
aunque llorar es humano, soldadito de Bolivia
aunque llorar es humano

No llora por que la hora, soldadito boliviano
no es de lagrima y pañuelo, sino de machete en mano
sino de machete en mano, soldadito de Bolivia
sino de machete en mano

Con el cobre que te paga, soldadito boliviano
que te vendes que te pagas, es lo que piensa el tirano
es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia
es lo que piensa el tirano

Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano
que a un hermano no se mata, que no se mata a un hermano
que no se mata a un hermano, soldadito de Bolivia
que no se mata a un hermano
que no se mata a un hermano

viernes, 20 de enero de 2006

Falleció en Ferrol, Julio Aneiros - Un líder obrero


A Asociación Cultural Fuco Buxán quere expresar o seu máis fondo pesar pola desaparición de Julio Germán Aneiros Fernández, así como o seu cariño á súa esposa, fillos e demais familia.
Julio Aneiros forma parte desde hai moito do patrimonio colectivo do conxunto dos cidadáns de Ferrol e Galicia. O seu é un exemplo a prol da dignidade do ser humano, na defensa dos dereitos fundamentais, da democracia e a liberdade. Por todo iso, el pagou un alto prezo persoal represaliado pola Dictadura franquista.
O compromiso de Julio Aneiros, unha vez acadados as liberdades democráticas en España e Galicia mantívose na defensa das ideas do sindicalismo de clase e das ideas emancipadoras da esquerda.
Julio Aneiros apoiou sempre aqueles proxectos que buscan o avance das ideas de progreso. Foi fundador do PCG, creador do S. N. de CCOO de Galicia, durante o período do franquismo; así como foi membro fundador da Asociación Cultural Fuco Buxán en xullo de 1999. Esta entidade o destacou polos seus compromisos cos traballadores e a democracia, nomeándoo Socio de Honra.
Como dicíamos no libro de homenaxe que Fuco Buxán e Edicións Embora publicamos en xuño de 2004, reflexo da homenaxe popular promovida por esta mesma entidade o 5 de decembro de 2002 no Centro Cultural Carvalho Calero:
“Na súa persoa únense os valores de compromiso político e sindical na defensa da democracia e conquista da Constitución, exercicio da solidariedade, comportamento ético e moral ante toda forma de corrupción e firmeza inquebrantable ante a inxustiza, ademais do esforzo na busca do coñecemento da realidade e as formas da súa transformación.
A súa homenaxe , o é tamén para o movemento obreiro”.

En Ferrol, a 17 de xaneiro de 2006
Asdo. Manuel A. Rodríguez Carballeira
Presidente da A.C. Fuco Buxán

lunes, 16 de enero de 2006

Bachelet gana la Presidencia de CHILE


La socialista Michelle Bachelet se convertirá el próximo 11 de marzo en la primera presidenta de la República de Chile y su mandato conducirá al país hasta el año 2010, cuando festejará el bicentenario del comienzo de su proceso de independencia de España. Su victoria, por el 53,5% de los votos frente al 46,5% logrado por el conservador y multimillonario Sebastián Piñera, demuestra la solidez de la Concertación, la coalición que gobierna el país desde el 11 de marzo de 1990, capitaneada por socialistas y democratacristianos.

La mayor parte de los chilenos aún asocia a la derecha con la brutal dictadura de Pinochet, en la que participó activamente, de ahí que elección tras elección ésta no logre conquistar una victoria en las urnas que se le niega desde que Jorge Alessandri venciera en las elecciones presidenciales de 1958, hace ya casi medio siglo. En este sentido, la clave de la victoria de Bachelet, quien logró sólo el 46% de los votos en la primera vuelta, radica en el apoyo que le han prestado el Partido Comunista, independientes de izquierda y otras fuerzas minoritarias, que, a pesar de sus críticas hacia el compromiso de la Concertación con el modelo neoliberal y su opción irrenunciable por construir una alternativa social y política a la derecha y la coalición gubernamental, consideran que las reformas democráticas que requiere Chile para cerrar una Transición que ya dura tres lustros serían imposibles con un gobierno derechista.

La llegada de esta médico socialista a La Moneda era impensable hace tan sólo dos años, cuando desde su cargo de ministra de Defensa (la primera mujer también en asumir tal responsabilidad en Chile) parecía en desventaja frente a su compañero José Miguel Insulza, actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y frente a la entonces canciller Soledad Alvear (democratacristiana). Pero su carácter abierto, cercano, y su énfasis en maquillar las grandes fallas de la gestión de la Concertación (la injusticia social que representa la enorme brecha que separa a los chilenos más ricos de los más pobres) la convirtieron en candidata única y la lanzaron a la arena electoral, donde ha logrado convertirse en la sucesora de Ricardo Lagos.

El gran desafío de Bachelet (hija de un general democrático fallecido en 1974 producto de las torturas de los subordinados de Pinochet; detenida junto a su madre en 1975 y vejada en el terrible centro de Villa Grimaldi) es imprimir un viraje a las políticas de la Concertación, con la instauración de un sistema electoral proporcional, la modificación de las leyes laborales de la dictadura militar aún vigentes (derecho a la negociación colectiva y derecho real de huelga), la elevación de las pensiones mínimas y asistenciales, la protección efectiva del medio ambiente, una política exterior más próxima a los gobiernos de izquierda de la región y el compromiso efectivo con la lucha contra la impunidad de los asesinos y torturadores de la dictadura militar.