Blog Personal fundado el 9 de Enero 2006, por:

Blog Personal fundado el 9 de Enero 2006, por:
¡Viva la Libertad de Expresión!

jueves, 29 de enero de 2015

PLATAFORMAS Y AA.VV., PIDEN SEGURIDAD PARA LA CARRETERA DE CHANTEIRO


Recordando la AA.VV. "OS CASTROS" de Chanteiro - CervásÉrase una vez,...... en que en España "reinaba" por la "Gracia de Dios" un sanguinario dictador llamado Caudillo Franco.
En los pueblos el alcalde, siempre adicto al régimen del Movimiento Nacional, los nombraba el Gobernador Civil Provincial.
Por los años 1.970 y pico, los vecinos, aprovechando los resquicios de una tímida apertura en la constitución de Asociaciones, empezaron a crear las

Asociaciones de Vecinos.
En nuestra parroquia de Cervás, fundamos la denominada "AA.VV. OS CASTROS de Chanteiro - Cervás", para reivindicar las necesidades locales de los lugares
periféricos. Porque los servicios municipales eran siempre muy centralistas y se volcaban solamente en el núcleo principal, en este caso la villa de Ares.

Con entusiasmo, dedicación y trabajo conseguimos hacernos oir y entre otras mejoras que logramos pueden citarse:
- La Escuela de Párvulos de Cervás.
- El Servicio Teléfonico domiciliario.
- Disolución del Coto de Caza.
- Mejoras del Alumbrado.
Y algunos otros más.

Con la llegada de las Corporaciones Democráticas, la función de éstas AA.VV. ya no fué tan necesaria y la nuestra acabó por finiquitar, sin darle disolución legal.

Ahora, nuevamente surgen Plataforma Estrada Ares-Chanteiro y también ya hace unos cuantos años la nueva AWCH (Asociación Vecinos Chanteiro) 
 que al no actuar coordinadas en asuntos como CARRETERA DE CHANTEIRO, olvidan algo tan fundamental como: "LA UNION HACE LA FUERZA"
La actual AWCH hace públicas los siguientes escritos:
 Www.vecinosdechanterio.org
vecinoschanteiro@gmail.com
Tlf. 620216551
Outeiro nº 4. 15625Chanteiro-Ares
Nº de rexistro: 2009/013667-1(AC) Páxina1 de 1
COMUNICADO DA XUNTA DIRECTIVA DA A.VV. DE CHANTEIRO
Con motivo dos acontecementos posteriores ó desgrazado accidente acontecido recentemente na estrada Ares-Chanteiro, a Xunta Directiva da Asociación de Veciños de Chanteiro quere manifestar o seguinte:
- Como non pode ser doutro modo, lamentamos profundamente o accidente que ocasionou unha vítima mortal. E tamén respectamos a intimidade e a dor da familia afectada.
- A Asociación de Veciños de Chanteiro, legalmente constituída dende decembro de 2009, leva dende ese ano solicitando a todas as Administracións competentes que se tomaran medidas preventivas para garantir a seguridade viaria nesta estrada e en todas as outras vías de Chanteiro. Se fixo a raíz da construción da EDAR, polo tránsito de maquinaria e vehículos pesados; se fai cada ano (e varias veces) polo estrado dos arcéns sen desbrozar; se fai durante o inverno polas condicións meteorolóxicas e no verán pola maior afluencia de visitantes á Praia de Chanteiro. Practicamente en todos os escritos enviados oficialmente se fixo, se fai e se seguirá a facer mención á seguridade viaria. Nalgún deles mesmo nos lamentábamos de si había que agardar a un accidente (como finalmente ten acontecido) para que as Administracións competentes tomaran en serio este asunto.
- Queremos felicitar ó recentemente aparecido Colectivo ou Comisión Veciñal de Lubre, Cervás e Chanteiro pola súa eficacia e rápido éxito conseguindo que o presidente da Deputación lles chamase para reunirse con eles. Esta Asociación o leva intentando dende o ano 2012, sen sequera recibir resposta. Dado a carácter do asunto a tratar, a mínima cortesía aconsellaba ter enviada esa invitación tamén á Asociación de Veciños de Chanteiro.
- Agardamos sinceramente que o proxecto de ampliación da estrada Ares-Chanteiro se execute canto antes, e nas súas dúas fases previstas; que se cumpran os acordos da Deputación (e as promesas do seu presidente) neste asunto e nos demais que nos afectan; e que o interés dos partidos políticos e da Deputación por esta zona de Ares vaia máis alá das vindeiras eleccións municipais.

Www.vecinosdechanterio.org
vecinoschanteiro@gmail.com
Tlf. 620216551
Chanteiro nº 4 (C.C. Outeiro), 15625-Ares
Nº de rexistro: 2009/013667-1(AC) Páxina1 de 1
Sr. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA
 Con motivo dos acontecementos posteriores ó desgrazado accidente acontecido recentemente na estrada Ares-Chanteiro, a Xunta Directiva da Asociación de Veciños de Chanteiro quere manifestar o seguinte: A Asociación de Veciños de Chanteiro, legalmente constituída dende decembro de 2009, leva dende ese ano solicitando a todas as Administracións competentes que se tomaran medidas preventivas para garantir a seguridade viaria
nesta estrada e en todas as outras vías de Chanteiro. Se fixo a raíz da construción da EDAR, polo tránsito de maquinaria e vehículos pesados; se fai cada ano (e varias veces) polo estrado dos arcénssen desbrozar; se fai durante o inverno polas condicións meteorolóxicas e no verán pola maior afluencia de visitantes á Praia de Chanteiro. Practicamente en todos os escritos enviados oficialmente se fixo, se fai e se seguirá a facer mención á seguridade viaria.
Nalgún deles mesmo nos lamentábamos de si había que agardar a un accidente (como finalmente ten acontecido) para que as Administracións tomaran en serio este asunto.
Dado que o presidente da Deputación de A Coruña, segundo indican os medios de comunicación, solicitou reunirse co recentemente aparecido Colectivo ou Comisión Veciñal de Lubre, Cervás e Chanteiro, sen ter en conta á nosa Asociación (que xa o solicitou en anteriores ocasións dende 2012 reunirse co Presidente da Deputación), tamén representativa,pois contamos con máis de 80 Asociados, SOLICITAMOS Ser recibidos polo presidente da Deputación de A Coruña
para trasladar directamente as peticións dos nosos Asociados no asunto da ampliación da estrada Ares-Chanteiro e nos outros asuntos que tamén afectan a esta
poboación.
Agardando recibir una resposta a esta petición, se asina en Chanteiro a 23 de xaneiro de 2015.